Bestyrelse:
Steen Berthelsen
Formand
stbb@live.dk
Valgt for: 2018-2019
- Kontakt til kommunen
- Træneransvarlig
- Træneranvisninger
- Kort og ruter
Tonny Tornvig
ttornvig@gmail.com​
Valgt for: 2018-2019
- Kontakt til kommunen
- Sponsorer
Mikael Agerbæk
Kasserer
mikael.a@outlook.dk
Valgt for: 2019-2020
- Webredaktør
- Betalingsservice
- Medlemslister
- Løbeskoleansvarlig
Erling Johansen
Sekretær
erling_johansen@live.dk
Valgt for: 2018-2019
- Trænerkontakt
- Arrangementer
Bodil Foldager
bodilfoldager@yahoo.dk​
Valgt for: 2019-2020
- Lokale booker
Karen Skov
karenskov@c.dk
Valgt for: 2019-2020
Claus Jeslund
Valgt for: 2018-2019

Suppleanter:

​Er nu fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen i henhold til generalforsamlingsbeslutning 2018.

Revisorer:
Birte Tune
Revisor
Valgt for: 2019-2020
Arne Kvejborg Jensen
Revisor
Valgt for: 2018-2019
Silkeborg Løbeklub | Omklædningsrummene - Almindsøvej 17 | 8600 Silkeborg | Tlf.: 61687081 | info@silkeborglobeklub.dk